PHẠM THỊ HIỀN

PHẠM THỊ HIỀN

Trình độ học vấn
  • Đại họcĐại học Ngoại Thương
    2018-2022

    Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại
    GPA: 3.61/4.0

Danh hiệu & Giải thưởng
  • Học bổng dành cho sinh viên có thành tích và và hoạt động xuất sắc năm 2020 khoa Tiếng Anh thương mại
    2020