Trần Văn Cường

Trần Văn Cường

Kinh nghiệm làm việc
 • Thực tập sinh phân tích dữ liệuCông ty cổ phần Công nghệ tài chính Mono
  06/2020- 10/2020

  Thực hiện làm sạch, tổng hợp dữ liệu, tính toán và báo cáo trên Excel theo yêu cầu.
  Xây dựng cây insight chung và bộ keywords về mối quan tâm, sở thích, hành vi của người dùng trên facebook.
  Xây dựng bộ keywords cho ngành sữa.

Trình độ học vấn
 • Cử nhânĐại học Ngoại Thương
  09/2017-2021

  Sinh viên năm cuối Khoa Kinh tế Quốc Tê, chuyên ngành Kinh tế & Phát triển Quốc Tế